BUSINESS CORNER

Lloc:

Palau de Pedralbes

Horari:

Dia 13 de Juliol - Tot el dia

Descripció de l'activitat:

Horari 11:00 - 17:00 hores