BUSINESS CORNER

Lloc:

Palau de Pedralbes

Horari:

Dia 10 de Juliol - Tot el dia

Descripció de l'activitat:

Horari 16:00 - 18:00 hores